Friday, March 16, 2012

Hadith 3: Jual beli dengan orang musyrik dan orang-orang yang memerangi Islam

حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال ) كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة
Maksudnya: Dari Abdurrahman bin Abi Bakar r.a, dia berkata, “ Kami pernah bersama nabi s.a.w, kemudian datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang dan kusut seraya menuntun kambing. Nabi s.a.w bertanya. “ Untuk dijual atau diberikan? ( atau beliau mengatakan ‘atau untuk dihibahkan’) Lelaki itu berkata, “ Tidak, bahkan untuk dijual ”. Maka, nabi s.a.w membeli seekor kambing darinya.”
( al-Bukhari, kitab al-Buyu’, bab Jual beli dengan orang musyrik dan orang-orang yang memerangi Islam, no.2216)

Penjelasan:
-          Ibn Baththal berkata, melakukan interaksi sosial dengan orang-orang kafir itu diperbolehkan, kecuali menjual sesuatu yang dapat digunakan oleh musuh untuk memerangi kaum Muslimin.
-          Namun terdapat perbezaan pendapat ulamak berkaitan dengan perkara ini.


No comments:

Post a Comment